Thứ Năm, tháng 9 29, 2022

Tài khoản cho mượnThông báo:

Bắt đầu từ ngày 27.09.2022 máy chủ TGHM FAM sẽ có tài khoản cho mượn hàng tuần để mọi người trải nghiệm.

Thông tin:

+ mục đích trải nghiệm tại server, làm nhiệm vụ hoặc kéo ac nhỏ.
+ thử sức mạnh của một số class khác nhau để quyết định có nên chơi hay không.
+ tài khoản trải nghiệm sẽ có đầy đủ đồ hỗ trợ nhưng khóa và là thông tin thật của một người đang chơi tại server.
+ tài khoản trải nghiệm có cẩm nang cực phẩm max!
Luật mượn:
+ tài khoản trải nghiệm sẽ bị thu hồi sau một tuần (chính xác là sau bảo trì ngày CN).
+ mỗi địa chỉ ip (nếu có bạn cung chơi) chỉ được mượn tối đa 2 tài khoản, mỗi tài khoản zalo chỉ mượn tối đa 1 tài khoản.
+ 2 tuần kế nhau chỉ được mượn các class khác nhau
+ nếu hết tài khoản có sẵn để mượn bạn vui lòng đợi tuần tiếp theo.


Bạn nào cần tài khoản để trải nghiệm thì liên hệ ad qua các kênh chat của server để biết thêm chi tiết nhé..
Hãy tải ngay game tghm tại https://tghm.gamefam.org để trải nghiệm cực kì vui vẻ và miễn phí nào.


 

Game cày quốc treo máy kiếm tiền Thế Giới Hoàn mỸ FAM

Chào các bạn, S155 mỗi tuần có thể farm trong Quốc Chiến 2 lần 85000 quân tư thông bảo, Có thể đổi ra được 170 Quân Ấn Chi Thụ. Do có member...