Thứ Ba, tháng 5 07, 2024

Khắc phục lỗi mất icon của Tortoise SVN khi window update

Vào phần cài đặt của Tortoise SVN --> Overlay Handlers

Bỏ check tất cả các options sau đó apply.

Check lại tất cả các options sau đó apply.

Restart lại máy tính, goog luck!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Thông tin v/v Kiểm Tra lỗi khi tạo nhân vật mới

Thông tin v/v Kiểm Tra lỗi khi tạo nhân vật mới mà không nhận được hỗ trợ FULL túi đồ, hòm đồ, túi thú..vv. Sau quá trình kiểm tra logs hệ t...